Vreugdenhil bouwt nieuwe verantwoorde fabriek

vreugdenhil_dairy_foods_001Daar waar vorig jaar nog in een haven het water van de Merwede kabbelde, daar verrijst nu een enorme fabriek. In week twee van dit jaar werd er begonnen met de bouw van een nieuwe fabriek van Vreugdenhil Dairy Foods. Pal naast de oude fabriek, die ook gewoon door blijft gaan met het produceren van alles wat met melkpoeders en zuivelingrediënten te maken heeft. “Om de groeiende wereldbevolking te blijven voeden, was het nodig om uit te breiden”, vertelt Eelko Hoekstra van Vreugdenhil Dairy Foods.

Nederland en Nieuw-Zeeland, qua oppervlakte niet de grootste landen ter wereld, maar wel wat betreft het produceren van melkpoeders en zuivelingrediënten. “Het zijn de enige gebieden die in grote hoeveelheden en in goede kwaliteit melkpoeders kunnen produceren”, legt Eelko uit. Waarom er voor gekozen is om wederom een fabriek in Gorinchem te bouwen, is volgens Eelko logisch. “We zouden er voor kunnen kiezen om een fabriek te bouwen tussen onze productie-eenheden in Gorinchem en Friesland zodat we er drie verspreid hebben over Nederland. Maar ten eerste is deze grond van ons, ten tweede was met de gedempte haven net de grond opnieuw ingericht en ten slotte ligt Gorinchem natuurlijk vlakbij de havens van Rotterdam en Antwerpen.”

Die perfecte ligging tussen de twee havens vormt het grootste voordeel. Volgens Eelko wordt er namelijk niets over de weg vervoerd, maar des te meer over het water: “Wij exporteren alles naar buiten Europa. En dat in enorme hoeveelheden. Dat is de reden dat we alles via boten transporteren. Dat scheelt enorm veel vrachtwagens.”
Het typeert meteen het milieubewuste ondernemen van het bedrijf. Het bedrijf, dat is uitgerust met een MVO- certificaat (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), heeft daarbij ook rekening gehouden bij de nieuwbouw. “We hebben bij de bouw van de nieuwe fabriek de nieuwste systemen gebruikt wat betreft hygiëne en techniek. Met die nieuwe systemen lopen we vier jaar vooruit op de vernieuwde normen waar bedrijven in 2018 aan moeten voldoen. Dat is ook een van de redenen geweest dat er is gekozen voor nieuwbouw in plaats van uitbreiding. En bovendien moest de oude fabriek ook draaiende blijven.”, legt Eelko uit.
Met de nieuwe fabriek, die ruimte biedt voor uitbreiding, ontstaan er dertig tot veertig nieuwe arbeidsplaatsen. Die zullen volgens Eelko vooral gevuld gaan worden met personeel dat door het bedrijf zelf omgeschoold zal worden. Dat personeel kan ongeveer vanaf mei volgend jaar aan de slag. Dan verwacht het bedrijf te kunnen gaan produceren. Tot die tijd hoopt Eelko dat de bouw volgens schema blijft verlopen: “Het is erg snel gegaan, mede dankzij de uitstekende medewerking van gemeente, provincie en Rijkswaterstaat. Die samenwerking was echt een voorbeeld voor hoe het moet”, sluit Eelko tevreden af.

Vreugdenhil Dairy Foods zet vol in op binnenvaart

j_a_vreugdenhil_dairy_foods_011Vreugdenhil Dairy Foods, een grote producent van melkpoeder, heeft vorig jaar de uitstoot van CO2 in het vervoer met 13% verminderd door meer over het water te vervoeren. Van de voor de havens van Rotterdam en Antwerpen bestemde containers wordt nu meer dan 90% per binnenschip vervoerd in plaats van met vrachtauto’s.

Vreugdenhil, gevestigd in Voorthuizen, maakt daartoe gebruik van de terminal van het Logistiek Centrum Gorinchem. Vorig jaar werden 4.000 containers bestemd voor de zeehavens met binnenschepen afgevoerd. Daarvoor gingen die containers over de weg.

Het bedrijf, dat zijn omzet vorig jaar van 543 miljoen euro naar 642 mijoen euro opvoerde, zorgde ook voor een efficiëntere aanvoer van de melk van de boerderijen naar de fabriek, waardoor de daarmee gemoeide CO2-uitstoot daalde. Vreugdenhil bouwt dit jaar een nieuwe fabriek, voorzien van zonnepanelen en andere voorzieningen om het energieverbruik te optimaliseren en zo de duurzaamheid te bevorderen.

Vreugdenhil Dairy Foods bouwt een nieuw kantoorpand

Het nieuwe kantoor van Vreugdenhil Dairy Foods gaat gebouwd worden volgens het Breeam-concept.
Het nieuwe kantoor van Vreugdenhil Dairy Foods gaat gebouwd worden volgens het Breeam-concept.

Vreugdenhil Dairy Foods krijgt een nieuw kantoorpand. Het gaat gebouwd worden volgens het Breeam-concept. Breeam is een beoordelingsmethodiek voor de duurzaamheidprestaties van gebouwen. De methodiek omvat verschillende keurmerken.

Bouwlocatie
De bouwlocatie is op het bedrijventerrein Arkerpoort aan de A28 in Nijkerk. De gevels van het gebouw komen niet parallel aan of haaks op de snelweg te staan. Zo wordt de relatie met het landschap versterkt. Ook wordt op deze manier de snelweg niet prominenter gemaakt dan hij al is.

Installaties
De installatietechnische realisatie is gegund aan Van Dorp installaties Amersfoort. Van Dorp neemt zowel de elektrotechnische als de werktuigkundige installaties voor zijn rekening. Ook gaat het bedrijf de sprinklerinstallatie realiseren.

Doorlooptijd
De doorlooptijd van het project is veertien maanden, de eerste paal is onlangs geslagen in aanwezigheid van alle betrokken partijen.

Vreugdenhil Dairy Foods
Vreugdenhil is een internationale aanbieder van gesproeidroogde zuivelproducten en op zuivel gebaseerde specialiteiten voor de levensmiddelenindustrie.

Vreugdenhil Dairy Foods boekt vooruitgang in duurzaamheidsdoelen

Vreugdenhil Dairy Foods

Vreugdenhil Dairy Foods heeft het MVO jaarrapport over 2013 gepubliceerd. Het bedrijf verwerkte vorig jaar 543 miljoen kilogram boerderijmelk tot melkpoeder dat wordt toegepast in de voedingsindustrie. Het waterverbruik per ton verwerkt product nam vorig jaar licht af van 1,97 naar 1,96 m3. Het energieverbruik per ton product lag 16% lager dan de nulmeting in 2005. In vergelijking tot 2012 bedroeg de daling ruim 2%. De CO2-uitstoot van het totale transport lag op 86,8% van de nulmeting die gedaan werd in 2011. In vergelijking tot 2012 was er een reductie in de emissie van 5,5%.

Vreugdenhil is een familiebedrijf dat verduurzaming van de activiteiten in de keten een onderdeel van de bedrijfsstrategie heeft gemaakt. Het bedrijf wil ook in 2014 verder werken aan het realiseren van de MVO-ambities. De onderneming streeft er naar om richting 2020 de fabrieken in Gorinchem, Barneveld en Scharsterbrug waterneutraal te maken. Daarnaast verwacht het bedrijf het nieuwe hoofdkantoor in Nijkerk volgens BREEAM Outstanding te certificeren, het hoogst haalbare in deze duurzaamheid certificering.

Vreugdenhil Dairy Foods timmert flink aan de weg

j_a_vreugdenhil_dairy_foods_009

Melkpoederfabrikant Vreugdenhil Dairy Foods timmert dit jaar flink aan de weg. Het bedrijf bouwt niet alleen aan een nieuwe fabriek in Gorinchem, maar ook de top van het bedrijf komt in een splinternieuw kantoor te zitten.

Langs de A28 bij Nijkerk verrijst een gloednieuw futuristisch hoofdkantoor van Vreugdenhil van waar men uitzicht heeft op de melkveebedrijven in de buurt. Met het pand van 3000 vierkante meter oppervlakte zet het bedrijf hoog in op duurzaamheid. Niet alleen is er een installatie voor warmte- en koudeopslag (WKO) te vinden, ook is er gebruik gemaakt van, zonnepanelen, hergebruik van regenwater en duurzaam materiaalgebruik.

De uitbreiding en nieuwbouw bij Vreugdenhil is een voorschot op het einde van het melkquotum. ‘Volgend jaar komt er met de afschaffing van het melkquotum meer ruimte voor aanbod vanuit Nederland, zo spreekt Vreugdenhil de verwachting uit tegenover de website Vastgoedjournaal.

Dat de zaken goed gaan is ook te zien in de cijfers van afgelopen jaar. Zo is 2013 afgesloten meteen omzetstijging van 18 procent (642 miljoen euro) en een winststijging van 55 procent (33,4 miljoen euro), zo blijkt uit cijfers van Boerderij.

j_a_vreugdenhil_dairy_foods_007

Maas Architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp. Deze biedt ruimte voor werkplekken, ontmoetings- en vergaderplekken, een restaurant, ontvangstruimte en ondersteunende functies. Een van de centrale thema’s bij het ontwikkelen hiervan zijn geweest: identiteit, belevingswaarde, interactie, het nieuwe werken, flexibiliteit en ontmoeten. Hierbij de aspecten duurzaamheid en milieu niet uit het oog verliezend.

j_a_vreugdenhil_dairy_foods_008
De start van de bouw van het nieuwe kantoorpand van Vreugdenhil Dairy Foods is een feit. Medewerkers van het hoofdkantoor en familie Vreugdenhil kwamen hiervoor in actie op 12 juni jl.

De locatie bevindt zich op het bedrijventerrein Arkerpoort, prominent gelegen aan de A28 te NIjkerk.j_a_vreugdenhil_dairy_foods_005

Vreugdenhil Dairy Foods werd in 1954 opgericht als Nederlands familiebedrijf in Driebergen. Het specifiek samenstellen van melkpoeders en de handel hierin is van oorsprong onze kernactiviteit. In 1964 vestigden we ons in Voorthuizen; in de jaren daarna volgden de fabrieken in Barneveld (1991), Scharsterbrug (2002) en Gorinchem (2005). Vreugdenhil groeide uit tot een wereldspeler op het gebied van hoogwaardige melkpoeders en zuivelingrediënten voor de levensmiddelenindustrie. Ook breidden we ons aanbod uit met instant volle melkpoederproducten in consumentenverpakking en ontwikkelden we speciaalmengsels. Ondanks deze sterke groei is Vreugdenhil altijd een zelfstandige producent en leverancier gebleven.

In Barneveld produceren we speciaalmengsels, afgestemdop de eigenschappen van het eindproduct van onze afnemer. In Scharsterbrug en Gorinchem wordt boerderijmelk verwerkt tot melkpoeder. Wij raakten in het hele productieproces betrokken door de overname van de melkfabrieken in Scharsterbrug en Gorinchem en zo realiseerden we volledige ketenintegratie; van het ophalen van de boerderijmelk bij de melkveehouder, tot de productie van melkpoeder, het verpakken en het (internationale) transport naar de klant. Hierdoor kunnen wij de hoogste kwaliteit producten leveren.

[youlist vid=”voSu_rO7FQo”]

Vreugdenhil Dairy Foods laat nieuwe fabriek bouwen

De nieuwe fabriek in aanbouw bij Vreugdenhil Dairy foods in Gorinchem
De nieuwe fabriek in aanbouw bij Vreugdenhil Dairy foods in Gorinchem

Vreugdenhil Dairy Foods heeft GEA Process Engineering de opdracht gegeven voor het ontwerp en de bouw van een melkpoederfabriek. De nieuwe fabriek moet een een uitbreiding worden van de bestaande fabriek van Vreugdenhil. Met de bouw van een tweede fabriek zal de productie met 35% toenemen. De geplande productie voor de nieuwe fabriek ligt rond de 48.000 ton poedermelk per jaar. Volgens de planning zal de fabriek begin 2015 volledig in bedrijf zijn.

Vreugdenhil Dairy Foods MVO-gecertificeerd

j_a_vreugdenhil_dairy_foods_003Vreugdenhil Dairy Foods voldoet als tweede zuivelonderneming in Nederland aan de richtlijnen die gelden voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Het certificaat is gisteren aan Vreugdenhil uitgereikt. De MVO-prestatieladder is een objectief instrument om te onderzoeken of een onderneming een doelgericht managementsysteem heeft voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Onderzoeksbureau Lloyds Register heeft Vreugdenhil hier onlangs op getoetst. Daarbij is niet alleen gekeken naar de doelen die het bedrijf voor zichzelf stelt, maar ook naar de instrumenten die worden gebruikt om die doelen te bereiken.

Overname Nestlé-fabriek kroon op carrière Jaap Vreugdenhil

jaap_vreugdenhil_001
Jaap Vreugdenhil (rechts) neemt afscheid van Vreugdenhil. Zoon Jan (links) vormt samen met Albert de Groot de nieuwe directie van het bedrijf.

Als veertienjarige begon hij ooit bij het bedrijf van zijn vader. Meer dan vijftig jaar later is de 65-jarige Jaap Vreugdenhil de succesvolle directeur van het Voorthuizense Vreugdenhil BV. Onlangs nam het bedrijf een Nestlé melkpoederfabriek in Gorkum over. Hierdoor kan Vreugdenhil nu ook melkpoeder verkopen aan consumenten in kleinere verpakkingen. Tot nu toe levert het bedrijf uitsluitend aan industrieën. Gezeten achter de vergadertafel op zijn directiekantoor aan de Baron van Nagellstraat 64, formuleert Vreugdenhil voorzichtig zijn zinnen. Op 1 februari 2005 was hij vijftig jaar werkzaam in het bedrijf.

De wieg van Vreugdenhil stond in Hazerswoude. Zijn vader had een ventwijk in Den Haag, waar hij boter, melk en kaas verkocht. Verder verkocht hij ook papieren zakken aan de zuivelindustrie.

Toen in de jaren’50 de ‘Coöperatieve aankoopvereniging Voorthuizen en Omstreken’ failliet dreigde te gaan, nam de Barneveldse Coöperatie zowel de schulden als de boeren en daarmee de omzet over. ,,Mijn vader was alleen geïnteresseerd in het onroerend goed en kocht dit aan. Van hieruit groeide het bedrijf in op de zuivelindustrie gericht verpakkingsmateriaal. Later breidde dit uit met plastic en bulkverpakking. (big bags van 1000 kg) Later vond het tanktransport ook in silo’s vond plaats. Vreugdenhil: ,,Ik hoor het mijn vader nog zo zeggen: ‘Vanaf nu gaan we naar de inhoud van de zakken kijken’, waarmee de inkoop van melkpoeder door ons zelf werd opgepakt.’’

Als veertienjarige kwam Vreugdenhil ik in het bedrijf, toen hij bleef zitten in de eerste klas van de Mulo. ,,Ik kreeg geen tweede kans van mijn vader en tegen de zin van mijn moeder in werd ik aan het zakken vullen gezet. Zo kon het gebeuren dat ik als vijftienjarige achter het stuur van een vrachtwagen zat. Toen ik tussen Amsterdam en Rotterdam reed, stond er bij het kruispunt bij Wassenaar politie op de weg. Aan de chauffeur die lag te slapen vroeg ik nog : Wat moet ik nu doen? Zijn antwoord was: ‘Gewoon doorrijden’. Langzamerhand leerde ik alle facetten van het bedrijf kennen.’’

Op 22 jarige leeftijd gaf Vreugdenhil leiding aan het bedrijf. In de beginjaren leverde Vreugdenhil melkpoeder aan de veevoedersector voor de kalveren en de biggen en aan de bakkerijsector. In navolging van Nederland ging het bedrijf ook in België leveren. Met de komst van de E.E.G. kwam de schaalvergroting op gang, waardoor er nu nog circa vijf producenten van melkpoeder in Nederland zijn.

In de jaren’80 nam Vreugdenhil een nieuwe fabriek in gebruik op de Harselaar. ,,Tussen kerst en de jaarwisseling kwam buurman Gert van Maanen vertellen, dat zijn grond op de industrieterrein de Harselaar te koop kwam. Van Maanen deed al heel lang een deel van ons transport, dus we kenden elkaar als goede buren. De volgende dag is de koop bij de notaris geregeld. Wij hebben toen een nieuwe fabriek op de Harselaar ‘neergezet’ met een roestvrijstalen mengerij voor de levensmiddelenproductie. In diezelfde tijd was er de B.S.E-crisis in Engeland, die ons noopte om de productielijnen van veevoer voor herkauwers en niet-herkauwers te scheiden. Hiervoor gebruikten we de ruimte die vrij kwam aan de Baron van Nagellstraat. We zijn blijven groeien. In Barneveld en Voorthuizen werken nu 48 mensen.’’

In de loop van de jaren heeft Vreugdenhil een aantal overnames gedaan. ,,Omdat de grootste klanten vanwege de traceerbaarheid wilden weten van welk bedrijf de melk afkomstig is, hebben we drie jaar geleden een melkpoederbedrijf in het Friese Scharsterbrug met 35 mensen overgenomen. Hierdoor kregen we toen voor het eerst ook met de verwerking van natte melk te maken kregen. Eigenaar Nestlé wilde zich wat minder als producent en wat meer als distributeur en marketingorganisatie ontwikkelen, omdat de marges voor de aandeelhouders in de melkpoeder te weinig dividend op leveren. En dit jaar hebben wij de overname in Gorkum, opnieuw van Nestlé, kunnen realiseren. ‘Vreugdenhil Gorinchem’ heeft inclusief de fabricage van blik 130 werknemers die wij in de loop van een drietal jaren allemaal zullen overnemen. Met de vier moderne blikverpakkingslijnen, die we nu geheel in eigen handen hebben, kunnen we wereldwijd ook de levering van consumentenverpakking ter hand nemen. Als betrouwbare leverancier van melk geven wij ook de 1100 gecertificeerde melkveehouderijen gelegenheid om hun melk aan ons te leveren. We zijn in ons land nu nummer twee in melkpoederproductie. Nestlé zelf blijft bij voorkeur het melkpoeder van ons afnemen, gezien de garanties voor de kwaliteit die we kunnen leveren.Voor mij persoonlijk zie ik deze overname als een soort afsluiting.’’

Zoon Jan (26) en Albert de Groot vormen de nieuwe directie. ,,Van de veertig jaar huwelijk, heeft mijn vrouw mij maar een jaar of twintig gezien. Ik reisde heel veel naar Azië, Afrika, Zuid-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland om zo een wereldwijd netwerk van vertegenwoordigers en handelsondernemingen op te zetten. Belangrijker dan geld verdienen is nu aandacht voor mijn vrouw en de (klein)kinderen.’’

In vijftig jaar groeide de jaaromzet van 115.000 gulden naar meer dan 200 miljoen euro en het personeelsbestand tot 213. Vreugdenhil: ,,Ik ben mijn personeel veel dank verschuldigd. De toewijding van veel Veluwse productiemedewerkers, laboranten, secretariële – en logistieke medewerkers, commerciële mensen in het management, die allen vaak tot hun pensioen de beste krachten aan ons bedrijf wijdden, was groot.”

Vreugdenhil Dairy Foods wil melkpoederfabriek Nestlé overnemen

Vreugdenhil Dairy Foods
Vreugdenhil Dairy Foods

De directie van Nestlé Nederland heeft haar medewerkers geïnformeerd over de belangstelling van Vreugdenhil voor de melkpoederfabriek van Nestlé in Gorinchem. Vreugdenhil is een belangrijke internationale leverancier van kwalitatief hoogwaardige zuivelproducten voor de voedingsmiddelenindustrie.

In 2002 heeft Vreugdenhil de Nestlé fabriek in Scharsterbrug overgenomen en sindsdien de activiteiten van deze fabriek succesvol uitgebreid. Deze besprekingen liggen in lijn met het voornemen van Nestlé zich terug te trekken uit de productie van agrarische basisproducten. De gesprekken met Vreugdenhil richten zich op de overdracht van het gehele fabrieksterrein en alle installaties in Gorinchem en op de gehele productie van melkpoeders, met uitzondering van de blikverpakkingsactiviteiten.

Het is de intentie van Vreugdenhil om de productie van melkpoeders in Gorinchem voort te zetten. Nestlé Nederland blijft nog een aantal jaren verantwoordelijk voor de blikverpakkingsactiviteiten ten behoeve van haar zusterondernemingen. Het uitgangspunt van zowel Vreugdenhil als van Nestlé Nederland is, dat de betrokken melkveehouders, in de gebieden Gorinchem en Nunspeet, hun melk in de toekomst aan de fabriek in Gorinchem blijven leveren.

Zodra de gesprekken tot meer duidelijkheid leiden over een eventuele transactie, zal advies bij betrokken medezeggenschapsorganen worden aangevraagd.

Voor meer informatie:

Vreugdenhil b.v.

T.a.v. de heer J.A. Vreugdenhil
Postbus 28, 3780 BA Voorthuizen
Tel. 0342-477800