Theo Vreugdenhil vertrok naar Irak en leefde een week met vluchtelingen

Vanuit het veilige Nederland geld doneren en bidden voor de 1,8 miljoen voor IS gevluchtte mensen, dat deden Theo Vreugdenhil (23) en zijn zwager Albert Groothedde (32) al een tijd. Maar het verlangen om meer te doen werd sterker. Na weken nadenken en research ging de kogel door de kerk: de twee vertrokken met 150 kilo kleding naar het vliegveld. Bestemming: Irak. Na een week keerden ze tot grote opluchting van familie terug, voldaan over wat er bereikt is, maar moedeloos over de situatie. Lees meer...

Rob Vreugdenhil groeide toe naar het ambt van predikant.

Laatst vroeg een jongere aan me wat destijds mijn motivatie was om theologie te gaan studeren. Of ik één of andere roeping had gevoeld? Ik moest hem teleurstellen. Toen ik 18 was, had ik niet een heel sterk roepingsbesef. Ik maakte nuchter de afweging dat ik er wel wat in zag om die studie te doen. En zo groeide ik toe naar het ambt van predikant. Lees meer...

Tim Vreugdenhil ‘Evangelie bevat harde woorden’

Kerken moeten zich wat minder op seks en relaties focussen. Dat zegt de predikant van de Stadshartkerk in Amstelveen, ds. Tim Vreugdenhil in het Nederlands Dagblad. Hij reageert op een discussie in die krant over ‘samenlevingsvraagstukken’ (zoals homorelaties, ongehuwd samenwonen, seks voor het huwelijk, singles enzovoort). ‘Ik heb er op leren vertrouwen dat, als je begint met het evangelie, je verder komt dan in een moralistisch (er mag van alles niet) of liberaal (alles kan) denkpatroon. Ieder mens is door God geschapen, voor ieder mens is Jezus Christus gestorven en opgestaan, ieder mens is mijn broeder of zuster. Alleen op die basis kan er iets ontstaan dat christelijke ethiek heet’, schrijft Vreugdenhil. ‘Een kerk is een plek waar niemand wordt veroordeeld, niemand wordt afgewezen, een plaats waar mensen elkaar bij God brengen.’ Lees meer...

Cornelie Vreugdenhil-Mijnarends is ouderenpastor

Cornelie Vreugdenhil-Mijnarends is sinds 1 maart voor 50% van haar tijd verbonden als ouderenpastor aan de Gereformeerde Kerk. Zij werd op 16 september 1988 geboren in Rhenen. Mevr. Vreugdenhil volgde van 2006 tot 2013 haar theologiestudie aan de Universiteit Utrecht en de Protestantse Theologische Universiteit. Ze studeerde af in de masterrichtingen Gemeente predikant en Predikant/ Geestelijk Verzorger. Sinds mei 2011 is zij regelmatig gastvoorganger in kerkdiensten in diverse PKN gemeenten en verschillende zorginstellingen. Sinds 12 januari 2014 is mevr. Vreugdenhil werkzaam in de Gereformeerde Kerk Katwijk. Vanaf 1 september 2014 is zij in dienst als predikant in wijk 1 van de Gereformeerde Kerk Katwijk. De Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee is haar eerste gemeente. Lees meer...

Theo en Wiljanne Vreugdenhil in Papua

Van 11 november 2013 tot eind juni 2014 wonen wij in Papua, Indonesië. Daar werken wij voor ‘Lentera Papua’, een organisatie die Papua’s opleidt tot piloot, bijbelonderwijs geeft en lokaal basisonderwijs opzet en verbetert. Theo ontwikkelt een discipelschapsprogramma voor de piloten in opleiding en Wiljanne traint leerkrachten op een nieuwe, internationale basisschool. Lees meer...