Hermen Vreugdenhil ‘enorm blij met comeback’

hermen_vreugdenhil_010
Hermen Vreugdenhil (N XI j.4)

Lijsttrekker Hermen Vreugdenhil is ‘enorm blij’ met de terugkeer van ChristenUnie-SGP in de Brabantse Provinciale Staten.

De partij behaalde woensdag tijdens de verkiezingen genoeg stemmen voor één zetel. Vanwege het goede verloop van de campagne van de ChristenUnie-SGP had Vreugdenhil alle vertrouwen in een goede afloop. “Maar dan blijft het natuurlijk tot op het laatste moment spannend. Het moet dan nog wel even gebeuren”, zegt hij donderdagmorgen in een reactie. “We zijn gezegend met deze uitslag.”

Met name de ‘persoonlijke campagne’ heeft de kiezer overtuigd, denkt Vreugdenhil. “We hebben met z’n allen hard gewerkt en stevig campagne gevoerd. We zijn veel de straat op gegaan en met ons goede verhaal hebben we mensen achter onze partij weten te krijgen. We hoorden vaak dat mensen de ChristenUnie-SGP de afgelopen vier jaar gemist hebben in de Staten.”

Tegencampagne
Bang om als kleine partij te verzuipen in het verkiezingsgeweld van de grotere partijen was hij niet. “Je merkt dat de constructieve houding van de ChristenUnie en SGP in Den Haag gewaardeerd wordt. Mensen zijn de negatieve verhalen van de SP, de PVV en het CDA, die puur campagne voerden tegen dit kabinet, beu. Zoals we ons in Den Haag hebben opgesteld, zo zullen we dat de komende vier jaar ook in Den Bosch doen.”

Daarnaast roemt Vreugdenhil de samenwerking tussen de ChristenUnie en SGP. “Een voorbeeld voor Altena en voor Brabant”, stelt hij. De Nieuwendijker blijft naast zijn werk als Statenlid overigens gewoon raadslid in de gemeente Werkendam. “Als verbindende schakel tussen de lokale en provinciale politiek.”

Hermen Vreugdenhil ‘Bezuinigen op maaltijdservice desastreus voor ouderen’

hermen_vreugdenhil_009Als de maaltijdservice voor hulpbehoevenden wordt wegbezuinigd, heeft dat desastreuze gevolgen voor het welzijn van ouderen in Werkendam. Dat stelt de fractie van de ChristenUnie.

De maaltijdbezorging draait grotendeels op vrijwilligers. Dit voorjaar kwam het college met het plan om zo’n 70.000 euro te bezuinigen op welzijnsorganisatie Trema. Het schrappen van de maaltijdbezorging was daarbij een optie, ook werd door het college geopperd om de reiskosten van de maaltijdbezorging voortaan door te berekenen aan de klant.

Essentieel
Fractievoorzitter Hermen Vreugdenhil is onlangs een dagje meegelopen met de vrijwillige maaltijdbezorgers in Hank. ‘Het werd me wel heel duidelijk welke meerwaarde de maaltijdbezorging heeft voor onze zorgbehoevende ouderen. Voor velen van hen is de bezorging essentieel om zelfstandig te kunnen blijven wonen,’ schrijft hij in een reactie.

Daarnaast hebben de vrijwilligers ook een signalerende functie, benadrukt hij, die zou wegvallen als de maaltijdbezorging stopt. Vreugdenhil noemt de bezuiniging ‘oliedom.’ De fractie van Progressief Altena trok vorige maand ook al aan de bel over de bezuinigingen op Trema. De partij vreest dat er meer moet verdwijnen om aan het bedrag te voldoen. De begroting wordt vanavond in de gemeenteraadsvergadering behandeld.

Hermen Vreugdenhil lijsttrekker provinciale CU/SGP

hermen_vreugdenhil_007
Hermen Vreugdenhil (N XI j.4)

Hermen Vreugdenhil (N XI j.4) zal bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 opnieuw lijsttrekker zijn voor de lijstcombinatie ChristenUnie-SGP in Noord-Brabant. Dat hebben beide partijen in een verklaring bekendgemaakt. Hermen Vreugdenhil was eerder al tot de Statenverkiezingen in 2011 vertegenwoordiger voor beide partijen. Op dit moment is hij fractievoorzitter voor de ChristenUnie in de Werkendamse gemeenteraad.

De ChristenUnie en SGP vinden het belangrijk om samen op te trekken. Op die manier krijgt christelijke politiek een meerwaarde. “Christelijke politiek betekent dat partijen en mensen de verbinding zoeken, zowel in het debat als in het beleid”, aldus Jos Roose, voorzitter van de provinciale ChristenUnie in Brabant.

Samenwerking ondanks verschillen
Vanuit dat uitgangspunt zoeken beide partijen, ondanks de verschillen die er zijn tussen de partijen, de samenwerking. “Wij zullen ons in de Staten gezamenlijk inzetten voor een christelijk geluid in de politiek met oog voor werkgelegenheid, ruimhartige zorg en ruimte voor de duurzame agrarische sector. Dit alles vanuit een verstandig financieel beleid. Ook zullen wij ons inzetten om bestuurlijke samenwerking in het Land van Altena te stimuleren en te faciliteren vanuit de provincie”, aldus Hermen Vreugdenhil.

Volgens Roose is Vreugdenhil op dit moment de beste kandidaat . “Met zijn ervaring kan hij na een periode van afwezigheid het statenwerk voor de partijen opnieuw opbouwen.”

De partijen hebben onderling afgesproken dat de tweede persoon op de lijst een kandidaat is van de SGP en de derde en vierde op de lijst afkomstig zijn van de ChristenUnie. De totale lijst zal in november worden bekendgemaakt door de selectiecommissies van beide partijen. “De lijst zal een goede afspiegeling zijn van de Brabantse bevolking met zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten vanuit diverse kerkelijke groeperingen” aldus Roose.

Wethouder Willemien Vreugdenhil opent TEDxEde

willemien_vreugdenhil_002Voor de derde keer wordt donderdag 16 oktober TEDxEde gehouden, naar het idee van de wereldberoemde TEDtalks. Het wordt een dag vol inspirerende verhalen, bezielende ervaringen en waardevolle ontmoetingen voor ondernemers. Dit jaar is het thema ‘Taste of Life’. Wethouder Economie Willemien Vreugdenhil opent de dag.

Willemien Vreugdenhil: ,,TEDx is een geweldig evenement”, vindt de wethouder. ,,Ik vind het altijd weer inspirerend te ervaren met hoeveel creativiteit allerlei mensen bezig zijn oplossingen te vinden voor bestaande en nieuwe uitdagingen. Ik ben er trots op om partner te zijn van deze bijzondere dag. TEDx draagt uit wat wij belangrijk vinden voor onze ondernemers: inspiratie, innovatie, verbinding met de samenleving en natuurlijk Food.”

Wereldvoedseldag
‘Taste of Life’ wordt op de wereldvoedseldag gehouden. Het thema staat niet alleen voor de smaak van voedsel, ook het maatschappelijk- bedrijfseconomisch- en innovatief perspectief komt tijdens de dag ruimschoots aan bod. Het wordt een dagvullend evenement, met circa 20 presentaties van inspirerende mensen uit de wetenschap, kunst en het bedrijfsleven. Net als vorig jaar zal Marc de Hond de dag begeleiden.

De zogeheten TEDtalks worden opgenomen en later op de TED website en op youtube geplaatst. Tijdens de pauzes worden de genodigden verrast met culinaire hoogstandjes en opmerkelijke ervaringen.

Jabco Vreugdenhil is actief in de Politiek

Jabco Vreugdenhil
Jabco Vreugdenhil

Jabco is vorig jaar in Delft afgestudeerd en sindsdien gaan werken als beleidsambtenaar op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Binnen de ChristenUnie Delft is hij geen onbekende; hij is de afgelopen jaren in het bestuur actief geweest als politiek secretaris.

Waarom ben je in de politiek geïnteresseerd geraakt?
”Politiek gaat over de vraag hoe een samenleving moet worden georganiseerd. Die vraag boeit me enorm en trekt me dus richting de politiek.”

Je bent in Delft politiek actief. Wat is je binding met Delft?
“Omdat ik in Delft gestuurd heb en er inmiddels al 8 jaar woon ben ik inmiddels goed bekend met Delft. Het mooiste plekje van Delft vind ik wel het wandelpad ten noorden van de plantagebrug. Dichtbij het centrum, maar heerlijk rustig. Daar hou ik wel van.”

Je bent actief binnen de ChristenUnie. Waarom ChristenUnie?
”De ChristenUnie is een partij met een uitgesproken Christelijke visie. Als Christen voel ik me hier bij thuis. Het maakt me enthousiast die visie dieper te onderzoeken, te vertalen in concrete politiek en anderen de grote waarde ervan te doen inzien.”

Hermen Vreugdenhil nieuwe fractievoorzitter CU

Hermen Vreugdenhil
Hermen Vreugdenhil

Hermen Vreugdenhil volgt Hennie Schermers op als fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeente Werkendam. Vanaf maart 2010 was Schermers fractievoorzitter en raadslid voor de partij. Per 1 september heeft zij echter een nieuwe baan als directeur van de basisschool in Waardhuizen, waar door zij het fractievoorzitterschap overdraagt.

Hermen Vreugdenhil (38), getrouwd met Petra, vader van vier zoons en woonachtig in Nieuwendijk. Mede-eigenaar Academie voor Openbaar Bestuur en wethouder gemeente Aalburg. Van jongs af aan wil ik me inzetten voor de maatschappij. Op Curaçao, waar ik geboren en deels opgegroeid ben deden we dat al door elke zaterdag soep rond te brengen bij de armen. Nu als politicus in Altena en de provincie Brabant met inzet voor ondernemers, voor een goed ruimtelijk beleid, de agrarische sector en het stimuleren van een duurzame samenleving. Ik wil gaan en staan voor recht en gerechtigheid, voor mensen helpen en omzien naar elkaar. Op elk terrein. God geeft ons de aarde en de samenleving in bruikleen en ik wil me als goed rentmeester namens en voor de ChristenUnie graag in Zijn dienst daarvoor inzetten.

Gerben Vreugdenhil in de politiek

Gerben Vreugdenhil
Gerben Vreugdenhil

Politieke Partij: Leefbaar Rotterdam
Leeftijd: 52
Beroep: directeur vermogensbeheerder
Burgerlijke Staat: Gehuwd, 2 kinderen
Woonwijk: Prinsenland

Wat is er nou leuk aan de politiek?
“Politiek bepaalt het speelveld van ons maatschappelijk en privé leven. Dat geldt eens te meer voor de lokale politiek, dat ervaar je als Rotterdammer in je dagelijkse leven. Een mooi voorbeeld hiervan was de jaren voortslepende drugsoverlast rondom het Centraal Station en de Pauluskerk. Door Leefbaar aangepakt met als gevolg een veiliger en schoner Centraal Station en omgeving! Gemeentepolitiek moet pragmatisch zijn om zo goed mogelijk aan de toekomst van stad en bewoners bij te dragen.”

Waarom Leefbaar Rotterdam?
“Ik kom uit een Rotterdamse familie. Voor mij is dit de enige partij die volledig geworteld is in Rotterdam. Het is een partij met een Rotterdamse invalshoek die midden in de maatschappij staat; superpragmatisch, geen bellenblazen. Leefbaar wil net als ik een beter en kleiner gemeentelijk apparaat met lagere lasten. Niet lullen maar poetsen, met een eerlijke open blik. De partij van het gezond verstand. Niet beladen met rare ideologieën die niet werkbaar zijn.”

Wat vind je het mooiste aan Rotterdam?
“Ik vind de mensen het mooiste. Hun nuchtere mentaliteit. Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg en ondertussen bouwen we een wereldstad op. Ik ga met mijn zoon achterop de fiets regelmatig naar De Kuip. Als je daar bent voel je die geweldige Rotterdamse sfeer ”

Welke persoonlijke kwaliteit zet jij straks in om succesvol te zijn?
“Ik ben opgeleid als bedrijfseconoom en registeraccountant. Altijd bezig met mensen en bedrijven om prettig en kostenefficiënter te werken. Die inzichten wil ik benutten bij het beoordelen van de zorg- en jeugdtaken die straks vanuit het rijk komen en die uitgevoerd moeten worden met veel minder geld. Om daarin als gemeente succesvol te zijn, moeten we investeren in de uitvoerders in de wijk en geen waterhoofd maken met dure en onnodige managers en bestuurders. Daarnaast zal ik goed in de gaten houden of het gemeentelijk apparaat wel voldoende inkrimpt! Dan kan het huishoudboekje van de gemeente eindelijk eens op orde komen en kunnen de lokale lasten dalen.”

Waar wind je je het meest over op?
“Het stuit mij tegen de borst hoe zorg en respect voor ouderen steeds verder afkalft. Terwijl zij het toch zijn geweest die tientallen jaren lang zonder te mopperen en zonder veel te vragen keihard hebben gewerkt. Deze groep korten is voor politici lekker gemakkelijk omdat ze toch niet protesteren. Dat is onfatsoenlijk en onacceptabel! Het gratis OV voor deze groep is iets geweldigs en moet dan ook zeker blijven. Een ander punt is de gebrekkige huisvesting van te veel scholen. Kinderen en leraren in benauwde en bedompte lokalen in tochtige en slecht onderhouden schoolgebouwen. Als het kantoren waren, dan zouden ze op last van de Arbodienst gesloten worden. Maar als schoolgebouw kan het geen kwaad. Onbegrijpelijk!”

Aafke Vreugdenhil-de Blécourt “Hier staan wij Poetin”

ChristenUnie-raadslid Aafke Vreugdenhil-de Blécourt
ChristenUnie-raadslid Aafke Vreugdenhil-de Blécourt

Hilversums ChristenUnie-raadslid Aafke Vreugdenhil-de Blécourt deelt met haar collega’s in de gemeenteraad haar rouwervaring bij de Korporaal Van Oudheusdenkazerne.

,,Zal ik gaan? Wat kan ik bijdragen? Nauwelijks 24 uur nadat ik van mijn eigen comfortabele vakantie ben teruggekomen, sta ik daar bij de ingang van de kazerne. Met een aantal raadsleden en ambtenaren, burgemeester en wethouder. Elke rouwwagen is heel veel individueel leed, in een stoet waar geen einde aan lijkt te komen. Deze ramp roept veel verslagenheid en emoties op, maar ook een diepe verbondenheid. Hier staat een gemeenschap die betekenisvolle aandacht wil geven aan de slachtoffers en hun nabestaanden. Daarvoor wordt veel werk verzet. Door mensen die zelf soms heel direct betrokken zijn.

Hilversum is aangewezen als tijdelijk gasthuis voor de lichamen. Daarom hebben wij de plicht hen waardig te ontvangen. Dus staan we hier. Het voelt een beetje ongemakkelijk, omdat het persoonlijke verdriet zo publiek wordt gemaakt. Al die camera’s, al die journalisten. Toch denk ik: ‘Hier staan wij Poetin, kijk maar eens goed. Het zijn onze burgers, ze horen bij ons’. De vader van één van de slachtoffers staat bij ons. En als de eindeloze stoet rouwauto’s op enkele meters afstand voorbij rijdt, merk ik geen camera’s meer op, maar hoop alleen dat zijn zoon er bij is. Het is goed om hier te staan en er voor hen te zijn, zowel voor de doden als voor de levenden.”

Bakkerij Vreugdenhil tracteert speltbrood voor gemeenteraad

bakkerij_vreugdenhil_005

 

 

 

 

 

 

 

Westland – Voorafgaand aan de raadsvergadering van vorige week dinsdag deelde de Maasdijkse bakker Chris Vreugdenhil speltbrood uit.

Spelt is een soort tarwe, dat door de bakker zelf geteeld wordt. De spelt zou in de ’s-Gravenzandse molen aan de Naaldwijkseweg gemalen worden, maar bij het proefdraaien een paar weken geleden kwamen de wieken van de molen naar beneden. Gelukkig werd een alternatief gevonden en kon de spelt alsnog in een andere molen gemalen worden. Met als resultaat een voorraad speltbroden, die door raads- en collegeleden met dankbaarheid in ontvangst werden genomen.