Piet Vreugdenhil zet zich in voor schuilplaatsen in Bangladesh

Acht keer is hij in Bangladesh geweest en hij vermoedt dat hij niet nog een negende keer zal gaan. CDA-raadslid en Bennekommer Piet Vreugdenhil is in oktober bij de opening van ‘zijn’ vijfde en laatste cycloon schuilplaats geweest. In zo’n schuilplaats vinden twee- tot drieduizend mensen een veilig onderkomen als opnieuw een vloedgolf alles in het laaggelegen land wegvaagt. “Veel mensen weten het helemaal niet, maar in 1970 zijn daar anderhalf miljoen mensen om het leven gekomen bij een natuurramp”, zo zegt Vreugdenhil. “En ook bij vloedgolven tot wel zes meter hoog, veroorzaakt door cyclonen in de Golf van Bengalen, zijn de laatste jaren tienduizenden mensen in Bangladesh door het water om het leven gekomen.” Lees meer...

Raadslid Piet Vreugdenhil

Iets over mijzelf
Ik ben gehuwd, 62 jaar, vader van 5 kinderen en nu ik dit schrijf grootvader van 3 kleinzoons. Ik heb weg- en waterbouwkunde gestudeerd. Na mijn studie en militaire dienst heb ik 28 jaar bij Rijkswaterstaat gewerkt in verschillende functies door het hele land en daarna 4 jaar als directeur van een zendings- en ontwikkelingsorganisatie. Van 1994 tot 2002 was ik directeur van de Protestants Christelijke Stichting voor Maatschappelijk werk en Gezinsverzorging (PCSMG) te Ede. Sinds januari 2002 maak ik gebruik van een pensioenregeling. Ik heb naast het raadslidmaatschap nog verschillende bestuurlijke functies. Zo ben ik onder meer bestuursvoorzitter van een verzorgingshuis en bestuurslid van een aantal plaatselijke stichtingen, zoals het RIO Gelderse Vallei. Ook ben ik actief in ontwikkelingssamenwerking en doe een ontwikkelingsproject in Bangladesh. Lees meer...

Waar lag Vreugdenhil?

In Naaldwijk komen verschillende (veld)namen voor die een oude historie hebben, zoals het boerderijtje Bon Fut oftewel Bonaventura (Goede verwachting, verklaring van Jan Emmens). Het was gelegen op de hoek van het Galgepad / 's-Gravenzandseweg, waarvan het bijbehorende land ook Bon Fut heette. Een andere veldnaam waar we wat uitgebreider bij stil zullen staan is Vreugdenhil. Vreugdenhil, ook gelegen aan de 's-Gra­venzandseweg, wordt al genoemd in het midden van de 16e eeuw. Lees meer...