Hermen Vreugdenhil ‘enorm blij met comeback’

hermen_vreugdenhil_010
Hermen Vreugdenhil (N XI j.4)

Lijsttrekker Hermen Vreugdenhil is ‘enorm blij’ met de terugkeer van ChristenUnie-SGP in de Brabantse Provinciale Staten.

De partij behaalde woensdag tijdens de verkiezingen genoeg stemmen voor één zetel. Vanwege het goede verloop van de campagne van de ChristenUnie-SGP had Vreugdenhil alle vertrouwen in een goede afloop. “Maar dan blijft het natuurlijk tot op het laatste moment spannend. Het moet dan nog wel even gebeuren”, zegt hij donderdagmorgen in een reactie. “We zijn gezegend met deze uitslag.”

Met name de ‘persoonlijke campagne’ heeft de kiezer overtuigd, denkt Vreugdenhil. “We hebben met z’n allen hard gewerkt en stevig campagne gevoerd. We zijn veel de straat op gegaan en met ons goede verhaal hebben we mensen achter onze partij weten te krijgen. We hoorden vaak dat mensen de ChristenUnie-SGP de afgelopen vier jaar gemist hebben in de Staten.”

Tegencampagne
Bang om als kleine partij te verzuipen in het verkiezingsgeweld van de grotere partijen was hij niet. “Je merkt dat de constructieve houding van de ChristenUnie en SGP in Den Haag gewaardeerd wordt. Mensen zijn de negatieve verhalen van de SP, de PVV en het CDA, die puur campagne voerden tegen dit kabinet, beu. Zoals we ons in Den Haag hebben opgesteld, zo zullen we dat de komende vier jaar ook in Den Bosch doen.”

Daarnaast roemt Vreugdenhil de samenwerking tussen de ChristenUnie en SGP. “Een voorbeeld voor Altena en voor Brabant”, stelt hij. De Nieuwendijker blijft naast zijn werk als Statenlid overigens gewoon raadslid in de gemeente Werkendam. “Als verbindende schakel tussen de lokale en provinciale politiek.”

Hermen Vreugdenhil ‘Bezuinigen op maaltijdservice desastreus voor ouderen’

hermen_vreugdenhil_009Als de maaltijdservice voor hulpbehoevenden wordt wegbezuinigd, heeft dat desastreuze gevolgen voor het welzijn van ouderen in Werkendam. Dat stelt de fractie van de ChristenUnie.

De maaltijdbezorging draait grotendeels op vrijwilligers. Dit voorjaar kwam het college met het plan om zo’n 70.000 euro te bezuinigen op welzijnsorganisatie Trema. Het schrappen van de maaltijdbezorging was daarbij een optie, ook werd door het college geopperd om de reiskosten van de maaltijdbezorging voortaan door te berekenen aan de klant.

Essentieel
Fractievoorzitter Hermen Vreugdenhil is onlangs een dagje meegelopen met de vrijwillige maaltijdbezorgers in Hank. ‘Het werd me wel heel duidelijk welke meerwaarde de maaltijdbezorging heeft voor onze zorgbehoevende ouderen. Voor velen van hen is de bezorging essentieel om zelfstandig te kunnen blijven wonen,’ schrijft hij in een reactie.

Daarnaast hebben de vrijwilligers ook een signalerende functie, benadrukt hij, die zou wegvallen als de maaltijdbezorging stopt. Vreugdenhil noemt de bezuiniging ‘oliedom.’ De fractie van Progressief Altena trok vorige maand ook al aan de bel over de bezuinigingen op Trema. De partij vreest dat er meer moet verdwijnen om aan het bedrag te voldoen. De begroting wordt vanavond in de gemeenteraadsvergadering behandeld.

Hermen Vreugdenhil lijsttrekker provinciale CU/SGP

hermen_vreugdenhil_007
Hermen Vreugdenhil (N XI j.4)

Hermen Vreugdenhil (N XI j.4) zal bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 opnieuw lijsttrekker zijn voor de lijstcombinatie ChristenUnie-SGP in Noord-Brabant. Dat hebben beide partijen in een verklaring bekendgemaakt. Hermen Vreugdenhil was eerder al tot de Statenverkiezingen in 2011 vertegenwoordiger voor beide partijen. Op dit moment is hij fractievoorzitter voor de ChristenUnie in de Werkendamse gemeenteraad.

De ChristenUnie en SGP vinden het belangrijk om samen op te trekken. Op die manier krijgt christelijke politiek een meerwaarde. “Christelijke politiek betekent dat partijen en mensen de verbinding zoeken, zowel in het debat als in het beleid”, aldus Jos Roose, voorzitter van de provinciale ChristenUnie in Brabant.

Samenwerking ondanks verschillen
Vanuit dat uitgangspunt zoeken beide partijen, ondanks de verschillen die er zijn tussen de partijen, de samenwerking. “Wij zullen ons in de Staten gezamenlijk inzetten voor een christelijk geluid in de politiek met oog voor werkgelegenheid, ruimhartige zorg en ruimte voor de duurzame agrarische sector. Dit alles vanuit een verstandig financieel beleid. Ook zullen wij ons inzetten om bestuurlijke samenwerking in het Land van Altena te stimuleren en te faciliteren vanuit de provincie”, aldus Hermen Vreugdenhil.

Volgens Roose is Vreugdenhil op dit moment de beste kandidaat . “Met zijn ervaring kan hij na een periode van afwezigheid het statenwerk voor de partijen opnieuw opbouwen.”

De partijen hebben onderling afgesproken dat de tweede persoon op de lijst een kandidaat is van de SGP en de derde en vierde op de lijst afkomstig zijn van de ChristenUnie. De totale lijst zal in november worden bekendgemaakt door de selectiecommissies van beide partijen. “De lijst zal een goede afspiegeling zijn van de Brabantse bevolking met zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten vanuit diverse kerkelijke groeperingen” aldus Roose.

Hermen Vreugdenhil nieuwe fractievoorzitter CU

Hermen Vreugdenhil
Hermen Vreugdenhil

Hermen Vreugdenhil volgt Hennie Schermers op als fractievoorzitter van de ChristenUnie in de gemeente Werkendam. Vanaf maart 2010 was Schermers fractievoorzitter en raadslid voor de partij. Per 1 september heeft zij echter een nieuwe baan als directeur van de basisschool in Waardhuizen, waar door zij het fractievoorzitterschap overdraagt.

Hermen Vreugdenhil (38), getrouwd met Petra, vader van vier zoons en woonachtig in Nieuwendijk. Mede-eigenaar Academie voor Openbaar Bestuur en wethouder gemeente Aalburg. Van jongs af aan wil ik me inzetten voor de maatschappij. Op Curaçao, waar ik geboren en deels opgegroeid ben deden we dat al door elke zaterdag soep rond te brengen bij de armen. Nu als politicus in Altena en de provincie Brabant met inzet voor ondernemers, voor een goed ruimtelijk beleid, de agrarische sector en het stimuleren van een duurzame samenleving. Ik wil gaan en staan voor recht en gerechtigheid, voor mensen helpen en omzien naar elkaar. Op elk terrein. God geeft ons de aarde en de samenleving in bruikleen en ik wil me als goed rentmeester namens en voor de ChristenUnie graag in Zijn dienst daarvoor inzetten.

Wethouder Hermen Vreugdenhil op lijst Werkendam

Hermen Vreugdenhil (N XI j.4)
Wethouder Hermen Vreugdenhil (N XI j.4)

Hermen Vreugdenhil, huidig wethouder in Aalburg is een verrassende nieuwkomer op de lijst voor ChristenUnie Werkendam. Hennie Schermers werd gekozen tot lijsttrekker, ze is daarmee de eerste vrouwelijke lijsttrekker. De plaatsen drie en vier worden bezet door de huidige burgerraadsleden: Wim Holster en Henrico Bassie. Voormalig lijsttrekker en raadslid, Machiel Verdoorn heeft aangegeven een stapje terug te willen doen en staat op plaats vijf. Een andere nieuwkomer staat op plaats zes: Floor de Jong uit Dussen.

Hermen Vreugdenhil “Rentmeesterschap in de Biesbosch”

hermen_vreugdenhil_006
Hermen Vreugdenhil, Wethouder ruimtelijke ontwikkeling, handhaving en toezicht en duurzaamheid in de gemeente Aalburg

In het noorden van Brabant ontmoeten we Hermen Vreugdenhil (N XI j.4).

In het dorpje Nieuwendijk heeft hij samen met Petra Vreugdenhil-Klein en hun vier zoons Sander, Thomas, David en Maarten een mooi plekje gevonden in een dijkhuisje op een steenworp afstand van de Biesbosch.

“Hier genieten we elke dag weer van de omgeving en de natuur. Zo raak je telkens weer bepaald bij de grootsheid van de Schepping en word je je er haast vanzelf van bewust dat we zorgvuldig met de natuur moeten omgaan. Rentmeesterschap in het omzien naar elkaar, in de zorg voor natuur en milieu, in een balans van economie en ecologie. Daar wil ik mij dagelijks voor inzetten”, aldus Hermen. Hij studeerde dan ook Land, Water en Milieubeheer aan de Hogeschool Larenstein. Dat bracht hem in studentenstad Wageningen waar hij zijn vrouw Petra leerde kennen.

Brabantse Antilliaan
Hermen is geboren op Curaçao. “Noem me maar een Brabantse Antilliaan. Het blijft bijzonder als je op Curaçao geboren bent. In alles word je toch herinnerd aan je geboorteplaats, tot aan het opgeven van je geboorteplaats bij een bekeuring aan toe’’, zegt Hermen Vreugdenhil lachend voor de warme houtkachel. Hermen keerde als zevenjarig jongetje vanuit zijn geboortegrond naar Nederland. Als zoon van zendeling Dick Vreugdenhil bracht hij zijn jeugd door in de warmte. Zon, zwemmen en barbecueën aan de baai zijn de mooie herinneringen aan een fijne jeugd. “Toch is Curaçao niet enkel een paradijs. Er heerst daar veel armoede, verslaving en kapotte gezinnen. Als kerk deden we daar veel voor de kwetsbaren en de armen op het eiland. Elke week soep rondbrengen staat in mijn geheugen gegrift. Daar is de kiem gelegd voor mijn politieke carrière. ‘Recht doen, trouw betrachten en nederig de weg te gaan van je God’, de woorden uit Micha 6:8 heb ik dan ook tot levensmotto gemaakt.”

Politiek met de paplepel ingegoten
Politiek speelt een belangrijke rol in het leven van Hermen. “Bij ons thuis werd vroeger al over allerlei politieke onderwerpen gediscussieerd. Al jong was ik betrokken bij de politieke jongerenafdeling en in Wageningen heb ik de lokale ChristenUnie ondersteund. Van 2007 tot 2011 mocht ik als fractievoorzitter voor de ChristenUnie zitting nemen in Provinciale Staten van Noord-Brabant. Een boeiende en enerverende tijd.” In twee opeenvolgende verkiezingen voor de Tweede Kamer prijkte dan ook de naam Vreugdenhil op de kieslijst van de ChristenUnie. Tot een zetel in Den Haag is het nog niet gekomen. Momenteel is Hermen wethouder ruimtelijke ontwikkeling, handhaving en toezicht en duurzaamheid in de gemeente Aalburg. “Het is mooi als je je als verantwoordelijk bestuurder direct kunt inzetten voor de samenleving. Gewoon Doen is het motto van ons coalitieprogramma. Dat past bij mij en bij de streek waar ik woon. Gewóón doen, zonder al te veel gekke fratsen maar wel aanpakken, gewoon dóen!”

Eigen bedrijf
Na achtereenvolgens gewerkt te hebben voor de Dienst Landbouw Voorlichting en de Bestuurs Academie heeft Hermen naast het politieke werk het ondernemerspad gekozen. “Sinds ruim anderhalf jaar ben ik eigenaar/bestuurder van de Academie voor Openbaar Bestuur (www.AcademievoorOpenbaarBestuur.nl). Vanuit een netwerksamenwerking verzorgen wij opleidingen, training en coaching voor medewerkers bij de overheid. Op verschillende fronten werk ik zo met hart en ziel aan een sterk openbaar bestuur!”

 @H_Vreugdenhil
Hermen is heel actief op Twitter. “Ik was dan ook één van de eerste volgers van de familiestichting @Vreugdenhillen op Twitter. Erg leuk om al die Vreugdenhillen zo in den lande en ver daar buiten te kunnen volgen. Levert meteen wat publiciteit op. Mooi dat we zo ook via de social media de familiebanden warm houden!”

‘Waarvan akte!’ zeggen wij dan maar als bestuur en dankjewel Hermen voor je bijdrage!

Hermen Vreugdenhil “Maak geen historische vergissing”

hermen_vreugdenhil_004
Vlnr (Hermen Vreugdenhil, Arie Slob, Jan Luteijn, Chris Schaapman en Carla Dik Faber).

Een bijzonder werkbezoek vandaag. Arie Slob reed mee in de campagne karavaan van de provinciale ChristenUnie-SGP afdeling van Noord-Brabant, en de ChristenUnie afdelingen Zuid-Holland en Utrecht van Hank naar Gorinchem langs de A27. Onder meer Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie-SGP Statenlid), Carla Dik-Faber (lijsttrekker ChristenUnie Utrecht), Chris Schaapman (Lijsttrekker ChristenUnie Zuid-Holland) waren aanwezig bij de actie.

Er werd door het gezelschap lopend, “stapvoets” de Merwedebrug bij Gorinchem overgestoken, zoals nu veel automobilisten dagelijks meemaken. “Het is belangrijk voor de economische ontwikkeling en de leefbaarheid dat de bereikbaarheid van Brabant verbeterd wordt.” stelt Hermen Vreugdenhil, lijsttrekker ChristenUnie-SGP in Noord-Brabant.

Door bij Nieuwendijk symbolisch een eerste stuk spoor aan te leggen van het traject Breda-Utrecht werd op ludieke wijze aandacht gevraagd voor de problemen. Volgens Vreugdenhil had de spoorlijn er al lang kunnen liggen, maar is hij nooit aangelegd door de hoge kosten van de rivierkruisingen. “Toen de A27 werd aangelegd is de kans voor het spoor gemist. Nu de A27 wordt verbreed moeten we niet opnieuw deze fout maken.”

hermen_vreugdenhil_005
Vlnr: Wijnand van der Hoeven, Hermen Vreugdenhil, Mathijs Vos, Carla Dik Faber, Arie Slob en Chris Schaapman

“De ruimte om de verbrede snelweg en het spoor in te passen in de omgeving is Gorinchem is krap. Als een spoorlijn nu niet wordt mee ontworpen ben ik bang dat het plan van de spoorlijn straks strandt op de inpassing bij Gorinchem.” Aldus Vreugdenhil.