Vreugdenhil bouwt nieuwe verantwoorde fabriek

vreugdenhil_dairy_foods_001Daar waar vorig jaar nog in een haven het water van de Merwede kabbelde, daar verrijst nu een enorme fabriek. In week twee van dit jaar werd er begonnen met de bouw van een nieuwe fabriek van Vreugdenhil Dairy Foods. Pal naast de oude fabriek, die ook gewoon door blijft gaan met het produceren van alles wat met melkpoeders en zuivelingrediënten te maken heeft. “Om de groeiende wereldbevolking te blijven voeden, was het nodig om uit te breiden”, vertelt Eelko Hoekstra van Vreugdenhil Dairy Foods.

Nederland en Nieuw-Zeeland, qua oppervlakte niet de grootste landen ter wereld, maar wel wat betreft het produceren van melkpoeders en zuivelingrediënten. “Het zijn de enige gebieden die in grote hoeveelheden en in goede kwaliteit melkpoeders kunnen produceren”, legt Eelko uit. Waarom er voor gekozen is om wederom een fabriek in Gorinchem te bouwen, is volgens Eelko logisch. “We zouden er voor kunnen kiezen om een fabriek te bouwen tussen onze productie-eenheden in Gorinchem en Friesland zodat we er drie verspreid hebben over Nederland. Maar ten eerste is deze grond van ons, ten tweede was met de gedempte haven net de grond opnieuw ingericht en ten slotte ligt Gorinchem natuurlijk vlakbij de havens van Rotterdam en Antwerpen.”

Die perfecte ligging tussen de twee havens vormt het grootste voordeel. Volgens Eelko wordt er namelijk niets over de weg vervoerd, maar des te meer over het water: “Wij exporteren alles naar buiten Europa. En dat in enorme hoeveelheden. Dat is de reden dat we alles via boten transporteren. Dat scheelt enorm veel vrachtwagens.”
Het typeert meteen het milieubewuste ondernemen van het bedrijf. Het bedrijf, dat is uitgerust met een MVO- certificaat (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), heeft daarbij ook rekening gehouden bij de nieuwbouw. “We hebben bij de bouw van de nieuwe fabriek de nieuwste systemen gebruikt wat betreft hygiëne en techniek. Met die nieuwe systemen lopen we vier jaar vooruit op de vernieuwde normen waar bedrijven in 2018 aan moeten voldoen. Dat is ook een van de redenen geweest dat er is gekozen voor nieuwbouw in plaats van uitbreiding. En bovendien moest de oude fabriek ook draaiende blijven.”, legt Eelko uit.
Met de nieuwe fabriek, die ruimte biedt voor uitbreiding, ontstaan er dertig tot veertig nieuwe arbeidsplaatsen. Die zullen volgens Eelko vooral gevuld gaan worden met personeel dat door het bedrijf zelf omgeschoold zal worden. Dat personeel kan ongeveer vanaf mei volgend jaar aan de slag. Dan verwacht het bedrijf te kunnen gaan produceren. Tot die tijd hoopt Eelko dat de bouw volgens schema blijft verlopen: “Het is erg snel gegaan, mede dankzij de uitstekende medewerking van gemeente, provincie en Rijkswaterstaat. Die samenwerking was echt een voorbeeld voor hoe het moet”, sluit Eelko tevreden af.

Vreugdenhil Dairy Foods zet vol in op binnenvaart

j_a_vreugdenhil_dairy_foods_011Vreugdenhil Dairy Foods, een grote producent van melkpoeder, heeft vorig jaar de uitstoot van CO2 in het vervoer met 13% verminderd door meer over het water te vervoeren. Van de voor de havens van Rotterdam en Antwerpen bestemde containers wordt nu meer dan 90% per binnenschip vervoerd in plaats van met vrachtauto’s.

Vreugdenhil, gevestigd in Voorthuizen, maakt daartoe gebruik van de terminal van het Logistiek Centrum Gorinchem. Vorig jaar werden 4.000 containers bestemd voor de zeehavens met binnenschepen afgevoerd. Daarvoor gingen die containers over de weg.

Het bedrijf, dat zijn omzet vorig jaar van 543 miljoen euro naar 642 mijoen euro opvoerde, zorgde ook voor een efficiëntere aanvoer van de melk van de boerderijen naar de fabriek, waardoor de daarmee gemoeide CO2-uitstoot daalde. Vreugdenhil bouwt dit jaar een nieuwe fabriek, voorzien van zonnepanelen en andere voorzieningen om het energieverbruik te optimaliseren en zo de duurzaamheid te bevorderen.

Vreugdenhil Dairy Foods MVO-gecertificeerd

j_a_vreugdenhil_dairy_foods_003Vreugdenhil Dairy Foods voldoet als tweede zuivelonderneming in Nederland aan de richtlijnen die gelden voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Het certificaat is gisteren aan Vreugdenhil uitgereikt. De MVO-prestatieladder is een objectief instrument om te onderzoeken of een onderneming een doelgericht managementsysteem heeft voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Onderzoeksbureau Lloyds Register heeft Vreugdenhil hier onlangs op getoetst. Daarbij is niet alleen gekeken naar de doelen die het bedrijf voor zichzelf stelt, maar ook naar de instrumenten die worden gebruikt om die doelen te bereiken.

Vreugdenhil Dairy Foods wil melkpoederfabriek Nestlé overnemen

Vreugdenhil Dairy Foods
Vreugdenhil Dairy Foods

De directie van Nestlé Nederland heeft haar medewerkers geïnformeerd over de belangstelling van Vreugdenhil voor de melkpoederfabriek van Nestlé in Gorinchem. Vreugdenhil is een belangrijke internationale leverancier van kwalitatief hoogwaardige zuivelproducten voor de voedingsmiddelenindustrie.

In 2002 heeft Vreugdenhil de Nestlé fabriek in Scharsterbrug overgenomen en sindsdien de activiteiten van deze fabriek succesvol uitgebreid. Deze besprekingen liggen in lijn met het voornemen van Nestlé zich terug te trekken uit de productie van agrarische basisproducten. De gesprekken met Vreugdenhil richten zich op de overdracht van het gehele fabrieksterrein en alle installaties in Gorinchem en op de gehele productie van melkpoeders, met uitzondering van de blikverpakkingsactiviteiten.

Het is de intentie van Vreugdenhil om de productie van melkpoeders in Gorinchem voort te zetten. Nestlé Nederland blijft nog een aantal jaren verantwoordelijk voor de blikverpakkingsactiviteiten ten behoeve van haar zusterondernemingen. Het uitgangspunt van zowel Vreugdenhil als van Nestlé Nederland is, dat de betrokken melkveehouders, in de gebieden Gorinchem en Nunspeet, hun melk in de toekomst aan de fabriek in Gorinchem blijven leveren.

Zodra de gesprekken tot meer duidelijkheid leiden over een eventuele transactie, zal advies bij betrokken medezeggenschapsorganen worden aangevraagd.

Voor meer informatie:

Vreugdenhil b.v.

T.a.v. de heer J.A. Vreugdenhil
Postbus 28, 3780 BA Voorthuizen
Tel. 0342-477800