Dochter Fleur voor Martijn de webmaster van onze familiestichting

Fleur is de dochter van Martijn Vreugdenhil en Linda van de Kuit en geboren op 24 februari 2013. Martijn is de webmaster van onze familiestichting. Ook op deze plaats alsnog een hartelijke felicitatie voor Martijn en Linda! Het bestuur wenst jullie heel veel geluk met deze bloem aan onze stamboom! Lees meer...

10.000 namen in de digitale Stamboom van Vreugdenhillen

Bij het uitbrengen van het boek ‘HET WESTLANDSE GESLACHT VREUGDENHIL Bijkans vier eeuwen genealogie’ wisten we dat het boek bij het uitbrengen al niet meer up-to-date was. Vanaf 1985 proberen wij zo goed moge-lijk bij te blijven met burgerlijke-stand-mutaties sindsdien. Door de bijzondere inzet van Tom Vreugdenhil (O X z) is er naast het prachtige oranje boek een digitale versie van de stamboom opgezet. Het oranje boek bevatte ongeveer 8.800 namen. Op moment van schrijven hebben we 9.983 namen in de digitale stamboom (gewoon raadpleegbaar via de website: toegang als ‘familielid’ is eenvoudig met de gebruikersnaam en gebruik van het bekende wachtwoord als login , en een wereld gaat voor u open). Lees meer...

Dirk Vreugdenhil “De jeugd heeft de toekomst”

Oudedagsvoorziening
Ik wil me in tegenstelling tot andere jaren dit keer kort richten op het onderwerp pensioen. U zult zich afvragen hoe ik daarop kom. Dat heeft enerzijds te maken met mijn werk bij een grote werkgeversvereniging. Daar ben ik zeer nauw betrokken van de totstandkoming van CAO’s. En u zult ongetwijfeld in de kranten hebben gelezen dat er vorig jaar wederom een centraal akkoord is gesloten tussen die drie partijen. De regering voorziet een afnemende solidariteit tussen de oudere en jongere generatie voor het gezamenlijk opbrengen van de premies voor de pensioenregelingen. De regelingen moeten een meer individueel karakter gaan krijgen, dus in de vorm van spaarpotten in plaats van collectieve toezeggingen. Lees meer...

De oprichting van onze Familie-Stichting

Geschiedenis
Zo’n kleine 10 jaar geleden viel het mij op, hoe gezellig het kon zijn na afloop van een begrafenis of crematie van een familielid. Je ontmoette er o.a. neven en nichten die je in geen jaren had gezien of gesproken. Een soort familiereünie in het klein dus. Met enkele van mijn ruim 50 nichten en neven (de “aangetrouwde” niet meegeteld) praatte ik hierover wel eens. Toen rees de gedachte eens een heuse reünie te organiseren, zonder dat er een droeve gebeurtenis was. Zo gezegd, zo gedaan! Lees meer...