A.W. Vreugdenhil commissaris bij Sophia Revalidatie

Sophia Revalidatie
Bij Sophia Revalidatie is sprake van medisch specialistische revalidatiezorg. De gevolgen van ziekte, ongeval of aangeboren aandoening zijn namelijk complex en vaak blijvend. Daarom werken bij medisch specialistische revalidatiezorg meerdere disciplines intensief samen mét en voor de patiënt. Het doel van medisch specialistische revalidatie is het voorkomen of verminderen van belemmeringen in het dagelijks leven. Het leren gebruiken van hulpmiddelen is vaak een onderdeel van de therapie. Soms moet de patiënt zijn/haar leefpatroon veranderen. Lees meer...

Tentoonstelling van werk van Keesje Vreugdenhil

Op zondag 13 en 20 januari 2013 is er in de Keizersgrachtkerk te Amsterdam een tentoonstelling van werk van Keesje Vreugdenhil. Er zijn ook werken te koop. De opbrengst is voor het solidariteitsfonds Keesje Vreugdenhil (Cornelia Johanna van der Moot) was rond 1948 schildersmodel in Pulchri Studio, op het Lange Voorhout in Den Haag, al sinds 1847 een vooraanstaande vereniging van kunstenaars. Lees meer...

115 Jaar Arend Vreugdenhil op Madestein

Buitenplaats
Veel oudere informatie over Madestein is mij geleverd door de heer Steven van ’t Slot, geboren op 18 december 1845 in Waddinxveen. Hij kwam in 1866 als tuinknecht op Madestein in dienst en – hoewel hij toen zei, dat hij het er geen veertien dagen zou uithouden – is hij er 72 jaar, tot aan zijn overlijden in februari 1938, gebleven als tuinbaas en rentmeester van de buitenplaats. Hij heeft de geboorte en het overlijden mee gemaakt van mijn vader Teunis (0 VIII g); ook heeft bij overgrootvader Comelis Lucasz. (0 VI) nog meegemaakt, die met het leger van Napoleon mee naar Rusland is geweest. Van ’t Slot is ook ouderling van de Gereformeerde Kerk en lid van de gemeenteraad van Loosduinen geweest. Lees meer...