Donatie

De doelstellingen van de familiestichting kunnen alleen uitgevoerd worden wanneer iedereen in de familie hier zijn steentje aan bij draagt. Veel gebeurt er door vrijwilligers maar niet alles kan zonder geld worden uitgevoerd. Het bestuur rekent dan ook op uw bijdrage.

Het bedrag aan ontvangen donaties is inmiddels het hoogste sinds de oprichting. Het verheugt ons dan ook zeer dat het werk zo gewaardeerd wordt en de Vreugdeschakel in de belangstelling staat.

In dit nieuwe millennium hebben we naast de Vreugdeschakel inmiddels ook onze eigen Internetsite. Hiermee bereiken we een nog grotere groep Vreugdenhillen en zijn we in staat om nog meer en sneller informatie uit te wisselen.

Het is ook mogelijk om via uw PayPal account of direct met creditcard een donatie over te maken. Klik hiervoor op onderstaande knop:

De hoogte van het donatiebedrag is vrij, het richtbedrag is 15 euro.

T.n.v. Familiestichting Vreugdenhil
ING Banknummer: NL07 INGB 0005.3118.08

Voor uw bijdrage willen wij u bij voorbaat bedanken.

Het bestuur

(De Familiestichting Vreugdenhil heeft GEEN CBF-keurmerk)