Theo en Wiljanne Vreugdenhil in Papua

Van 11 november 2013 tot eind juni 2014 wonen wij in Papua, Indonesië. Daar werken wij voor ‘Lentera Papua’, een organisatie die Papua’s opleidt tot piloot, bijbelonderwijs geeft en lokaal basisonderwijs opzet en verbetert. Theo ontwikkelt een discipelschapsprogramma voor de piloten in opleiding en Wiljanne traint leerkrachten op een nieuwe, internationale basisschool. Lees meer...

Gerrit C. Vreugdenhil Studie naar demonen: bizar of toch niet

Het lijkt een bijna bizar onderwerp om op te promoveren: demonen. Toch deed de predikant Gerrit Vreugdenhil het. In zijn onderzoek zijn nadrukkelijk de sporen zichtbaar van het verblijf van de promovendus in Chili. In dat land werd ook zijn nieuwsgierigheid gewekt naar het fenomeen demonen. Die omstandigheid kan aanleiding zijn voor nuchtere Nederlanders om te denken dat de werkelijkheid van Chili een heel andere is dan in Nederland. Wat in Chili wordt toegeschreven aan demonen, kan in ons land zonder twijfel op een andere manier worden verklaard. Lees meer...

Ds. C.G. Vreugdenhil doet intrede in Houten

 Ds. C. G. Vreugdenhil is dinsdag bevestigd tot predikant van de gereformeerde gemeente te Houten. Hij kwam van Vlissingen. De bevestigingsdienst werd geleid door consulent ds. J. J. van Eckeveld. Als tekst nam deze Kolossenzen 4:17. Dinsdagavond deed ds. Vreugdenhil intrede. Hij bediende het Woord uit Jesaja 55:10 en 11. Lees meer...