Welkom

Deze site is bedoeld als contactpunt voor alle familieleden om kennis op te doen en informatie uit te wisselen.

Tevens kunt u op deze site kennis nemen van de verschillende berichten die over de Vreugdenhillen zijn gemaakt. Ook is het familieblad Vreugdeschakel te lezen. Met deze site willen wij de animo om de stamboom actueel te houden bevorderen en bevat dan ook een mutatieformulier om mutaties van de stamboom door te geven. Het actueel houden van deze site staat en valt natuurlijk met de inbreng van alle familieleden.

Ik roep u hierbij dan ook op om zo veel mogelijk informatie bestaande uit geboorten, overlijden, huwelijken, verhuizingen, krantenartikelen of andere noemenswaardigheden van de Vreugdenhillen te mailen of op te sturen.

Vind u het leuk om ons (een keer) te helpen met de redactie van de Vreugdeschakel? Neem dan contact met ons op. Wij waarderen dit enorm!

En zoals met zoveel zaken in het leven, zonder donaties kunnen wij deze site niet in de lucht houden.

Hartelijke dank hiervoor en veel surfplezier